Nederlands English

Op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 organiseren Stichting Meerjudo en Judo Yushi voor de 10de maal het Internationale Topjudotoernooi van de Haarlemmermeer.

Het Internationale Topjudotoernooi Haarlemmermeer is goedgekeurd door de JBN.

Uitgenodigd zijn judoka’s geboren in 2007 of eerder die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool of vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.

Zaterdag 16 december 2017

Op zaterdag 16 december 2017 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar, -15 jaar en -21 jaar en senioren plaatsvinden.

 Categorie

Geboortejaar

 Gewichtsklassen (-kg)

 Jongens (-12)

2006-2007

-24

-27

-30

-34

-38

-42

-46

-50

+50

 Meisjes (-12)

2006-2007

-22

-25

-28

-32

-36

-40

-44

-48

+48

 Jongens (-15)

2003-2005

-34

-38

-42

-46

-50

-55

-60

-66

+66

 Meisjes (-15)

2003-2005

-32

-36

-40

-44

-48

-52

-57

-63

+63

 Heren Topklasse

2000 en eerder

-50

-55

-60

-66

-73

-81

-90

-100

+100

 Dames Topklasse

2000 en eerder

-44

-48

-52

-57

-63

-70

-78

+78

 

 

Zondag 17 december 2017

Op zondag 17 december 2017 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -17 plaatsvinden.

Dit toernooi geldt als officieel meetmoment van de JBN voor internationale kwalificatie 2018.

 Categorie

Geboortejaar

Gewichtsklassen (-kg)

 Jongens (-17)

2001-2002-2003

-46

-50

-55

-60

-66

-73

-81

-90

+90

 Meisjes (-17)

2001-2002-2003

-40

-44

-48

-52

-57

-63

-70

+70

 

Judoka’s geboren in 2003 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen worden ingeschreven.

Plaats

Sportcomplex Koning Willem Alexander, Bennebroekerweg 800, 2134 AB Hoofddorp. Telefoonnummer: 023-5541041.

Wedstrijdsysteem

Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers. Gewichtsklassen met 4 deelnemers of minder zullen vervallen of worden op verantwoorde wijze samengevoegd met een andere gewichtsklasse.

Dit geldt alleen voor de judoka’s die op zaterdag judoën.

Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2001, 2002, 2003) geldt dit toernooi als officieel meetmoment van de JBN voor internationale kwalificatie 2018.

De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

Inschrijven en inschrijfgeld

Inschrijven gaat op de volgende wijze. Elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. Deze persoon maakt een inlog aan op de website www.topjudotoernooi.nl en kan deelnemers inschrijven tot het maximum. De inschrijving sluit op zondag 26 november 2017. Betaling geschiedt direct via I-deal of door het inschrijfgeld zelf over te maken. Indien een judoschool niet heeft betaald op de uiterste inschrijfdatum zal deelname niet worden geaccepteerd. Bij over inschrijvingen krijgen judoscholen die niet kunnen deelnemen het inschrijfgeld teruggestort. Het inschrijfgeld bedraagt €12,00 per deelnemer. Judoscholen kunnen het inschrijfgeld overmaken op bankrekening NL18ABNA0546295991 t.n.v. Stichting Meerjudo te Hoofddorp, onder vermelding van de naam van de judoschool.

Het meetmoment van de JBN op zondag 17 december 2017 kent geen limitering, de uiterste inschrijfdatum dient echter wel in acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen

Gewichtswijzigingen kunnen worden doorgegeven tot op de wedstrijd dag.

Weging

Alle deelnemers worden op de wedstrijd dag gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 300 gram heeft direct uitsluiting tot gevolg.

Dit geldt alleen voor de judoka’s die op zaterdag judoën.

Deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2001, 2002, 2003) krijgen de mogelijkheid om op zaterdag 16 december 2017 tussen 16:00 uur – en 17:00 uur te wegen. Bij de weging voor de leeftijdscategorie -17 jaar geldt een maximale overschrijding van 100 gram.

Dan-punten

Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.

Aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. Judo Yushi, Stichting Meerjudo of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk zoals voor blessures,of voor het in ongerede raken van eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.